Торговий коледж

Запорізького національного університету

Триває набір на підготовчі курси

Торговий коледж - твій впевнений крок у майбутнє!

Відео Торговий коледж

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8

  Торговий коледж Запорізького національного універститету - вищий навчальний заклад І р.а. є відокремленим структурним підрозділом Запорізького національного університету та має свою 75-літню історію.

  Очолює коледж директор - викладач вищої категорії, кандидат історичних наук – Олійник Олександр Леонтійович.

  Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів як на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) з одночасним здобуттям повної середньої освіти так і на базі повної середньої освіти (11 кл.) за спеціальностями:

  Випускники коледжу одержують державний диплом молодшого спеціаліста за обраним напрямом підготовки та зараховуються до Запорізького національного університету на ІІІ курс без вступних іспитів.

  Викладацький склад Торгового коледжу докладає максимум зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Постійно вдосконалюється методика викладання предметів, посилюється індивідуалізація, диференціація та впровадження інноваційних форм навчання.

  Сучасна матеріально-технічна база, її технічне обладнання, комп’ютерне та інформаційне забезпечення, електронна та навчально-методична бібліотеки дозволяють підготувати конкуренто спроможного на ринку праці молодого фахівця. Наукові конференції, круглі столи, практичні семінари, цікаві та змістовні навчальні заняття – запорука успішності та якості знань студентів.

  У програмі підготовки молодих фахівців у Торговому коледжі провідне місце займає виховна та культурно-масова робота, що сприяє оволодінню основами національної й світової духовної культури.

Переваги навчання в Торговому коледжі ЗНУ

 •   Навчання проводиться за державним замовленням. Студенти отримують стипендію.

 •   Спеціальності: «Харчові технології» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в м. Запоріжжі ексклюзивні, адже, тільки ТК ЗНУ готує «Молодших спеціалістів» з цих спеціальностей за кваліфікацією технік-технолог та товарознавець-комерсант.

 •   Студенти ТК ЗНУ проходять практику в найкращих ресторанах та супермаркетах міста.

 • Унікальна можливість з 2016 р. для випускників 9-х класів навчатися за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. Є місця державного замовлення.

 •   Випускники ТК ЗНУ отримують державний диплом освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”.

 •   Студенти мають змогу продовжити навчання на старших курсах ЗНУ. Перехресний вступ.

 •   Студенти коледжу отримують вільний доступ до бібліотечного фонду ТК ЗНУ.

 •   Іногороднім студентам надається гуртожиток ЗНУ.

 •   Студенти беруть участь у культурному, громадському, спортивному житті університету та колледжу.

 •   Постійно діють підготовчі курси для абітурієнтів.


 • Оголошення

  Контакти

  Тел./факс приймальної директора: (0612) 63-37-79

  Тел. приймальної комісії: (0612) 62-40-31, 62-44-41