Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Методична робота

"Учитель готується до хорошого уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашої професії і технологія нашої праці: щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла".

В.О. Сухомлинський


Сучасні умови розвитку суспільства, коли держава розвиває демократичні суспільні дії, духовний простір, інтегрує до європейської спільноти, зумовлюють модифікацію освітніх парадигм, появу нових методик, технологій, інструментарію навчально-виховного процесу, переорієнтацію підходів і пріоритетів методичної та психологічної готовності педагога до реалізації завдань освітянської галузі, до життя та діяльності у швидкозмінюваних умовах соціокультурного життя і професійної діяльності, формування життєво важливих компетенцій, розвитку інформаційних і соціальних навичок.

Цим зумовлено виняткове значення системи науково-методичної роботи, головна мета якої — надання реальної дієвої допомоги педагогу в розвитку професійної майстерності та активізації творчого потенціалу.

Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет коледжу. Основною метою методичного кабінету є створення інформаційно - методичної бази і надання практичної допомоги викладачам у вирішенні питань навчання.

Основні напрямки роботи методичного кабінету

  1. Постійне удосконалення навчально - методичного комплексу дисципліни, кабінету чи лабораторії.
  2. Інформація з реалізації урядових рішень і рекомендацій органів освіти.
  3. Впровадження в практику роботи педагогічного коллективу досягнень педагогіки, психології, окремих методик, кращого педагогічного досвіду.
  4. Удосконалення матеріально – технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально – методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.
  5. Вивчення, освоєння та практичне застосування інноваційних технологій навчання, модернізації освітнього процесу.
  6. Систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально - виховноїроботи.
  7. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам.
  8. Участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників.

Форми методичної роботи

У навчально – виховномупроцесі навчального закладу традиційно поєднуються колективні (групові), індивідуальні та інноваційні форми методичної роботи. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально – виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково -технічної та педагогічної інформації.

Колективними формами методичної роботи є: педагогічна рада, методична рада, робота циклових комісій, конференції, теоретичні та практичні семінари, предметні тижні, відкриті заходи, заняття, конкурси тощо.

Індивідуальна форма методичної роботи включає: наставництво, консультування, самоосвіту, відвідування занять, публікації, участь у творчих конкурсах, стажування, підвищення кваліфікації.

Інноваційними формами методичної роботи в навчальному закладі є: майстер - класи, наукові дискусії, ділові ігри.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 6 циклових комісій. Керівництво роботою циклових комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів. Керівники закладу є членами циклових комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності.

Методична скарбничка (GOOGLE ДИСК)

Узагальнення досвіду викладача хімії вищої категорії Клокової О.С.

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97