Торговий коледж

Запорізького національного університету

Спеціальності


Маркетинг

(Маркетингова діяльність)

Спеціальність: 5.03050701 «Маркетинг»

(Спеціальність: 5.03050701 «Маркетингова діяльність»)

Термін навчання: 3 роки (на базі 9 кл.), 2 роки (на базі 11 кл.)

Кваліфікація: молодший спеціаліст з маркетингової діяльності

Маркетинг – одна з небагатьох сфер, яка потребує як креативного підходу, так і вміння мислити аналітично.

Навчаючись у коледжі студенти зі спеціальності «Маркетингова діяльність» отримають знання, пов’язані із цілями і функціями маркетингових досліджень, загальними і спеціальними маркетинговими методами їх здійснення у практичній діяльності. Вони зможуть проводити опитування, аналіз документів, спостереження, експерименти, фокус-групи, хол-тести тощо. Мають володіти дослідницькими підходами до вивчення маркетингового середовища, конкурентів, ринку, товару, споживача, фірми, реклами.

Випускники можуть працювати в різних напрямах маркетингової діяльності, яких потребує ринок праці: у відділах маркетингових служб на промислових та торговельних підприємствах, агентствах з маркетингових досліджень, агентами з нерухомості та з комерційних послуг, завідуючими торговельними підприємствами, менеджером з продажу товарів, у рекламних агентствах.

Харчові технології

(Виробництво харчової продукції)

Спеціальність: 5.05170101 «Харчові технології»

(Спеціальність: 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»)

Кваліфікація: технік-технолог

Термін навчання: 2,5 роки (на базі 11 кл.), 3,5 роки (на базі 9 кл.)

Спеціальність забезпечує підготовку молодших спеціалістів в галузі ресторанного господарства

Матеріально-технічна база коледжу, наявність висококваліфікованих викладачів, практичних спеціалістів створюють умови, які забезпечують засвоєння глибоких знань, надбання професійних навиків, необхідних майбутнім фахівцям.

Закріпити і поглибити свої знання, навики, студенти коледжу мають можливість під час проходження виробничої практики в кращих ресторанах міста:

Випускники можуть обіймати посади: техніка-технолога, завідуючого виробництвом, шеф-кухаря, адміністратора, бармена.

Облік і оподаткування

(Бухгалтерський облік)

Спеціальність: 5.03050901 «Облік і оподаткування»

(Спеціальність: 5.03050901 «Бухгалтерський облік»)

Кваліфікація: молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку.

Термін навчання: 3 роки (на базі 9 кл.), 2 роки (на базі 11 кл.)

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку, керуючись нормативними актами навчається приймати й обробляти бухгалтерські документи, проводити синтетичний і аналітичний облік господарських операцій, опановує сучасні методи і форми бухгалтерського обліку, основні принципи економічного аналізу. Студенти набувають навички на підприємствах різних типів і форм власності; роботи за комп’ютером у програмі 1С Бухгалтерія 8 та з пакетом офісних программ MS Office.

Випускники можуть обіймати посади бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, касира, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора.

Ми радимо вам зупинити свій вибір саме на спеціальності «Бухгалтерський облік». В сучасному бізнесі ці професії шановані та завжди користуються попитом.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(Товарознавство та комерційна діяльність)

Спеціальність: 5.03051001 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

(Спеціальність: 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»)

Кваліфікація: товарознавець-комерсант

Термін навчання: 2 роки (на базі 11 кл.) або 3 роки (на базі 9 кл.)

Товарознавець-комерсант готується як фахівець широкого профілю для участі у різних сферах діяльності, повинен здійснювати організаційно-управлінську, контрольну, адміністративно-господарську та інші функції. Для виконання професійної діяльності студенти вивчають організацію і технологію торгівлі, менеджмент, маркетинг, товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів, основи бізнесу, психологію та ін. Набуті знання й уміння повинні дозволити молодому спеціалісту самостійно вирішувати товарознавчо-комерційні питання, приймати обґрунтовані рішення в межах своєї компетентності. Студенти цієї спеціальності проходять практику в провідних торгівельних підприємствах різних форм власності.

Молодший спеціаліст підготовлений в коледжі, може обіймати посади: товарознавця, торгового агента, менеджера з продажу товарів, біржового агента, агента-експедитора, завідуючого секцією чи відділу, директора торгової фірми, директора магазину, інспектора контролю якості в органах експертизи товарів, рекламного агента.

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (0612) 63-37-79

Тел. приймальної комісії: (061) 787-56-63, 097-932-72-15