Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Студентська рада ВСП ФКБХТ ЗНУ

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів ВСП ФКБХТ ЗНУ і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів ВСП ФКБХТ ЗНУ, зростання у них соціальної активності.

Голова студентської ради ВСП ФКБХТ ЗНУ

Основні завдання студентського самоврядування:
  - захист прав та інтересів студентів, які навчаються у ВСП ФКБХТ ЗНУ;
  - участь у проведенні навчально-виховної роботи у ВСП ФКБХТ ЗНУ;
  - сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  - сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм;
  - виховання патріотизму;
  - пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
  - сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
  - співробітництво з органами студентського самоврядування інших закладів фахової передвищої освіти та Запорізького національного університету, молодіжними громадськими організаціями;
  - сприяння участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо;
  - співпраця з керівниками студентських груп, головами циклових комісій;
  - представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах ВСП ФКБХТ ЗНУ;
  - сприяння створенню різноманітних гуртків, товаривств, об’єднань та координація її діяльності.

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97