Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Дисципліна "Людина і світ"

Мета дисципліни: полягає у: формуванні у молодих громадян України поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

• значення всієї сукупності людських прав і свобод;

• вагу культури для цивілізації;

• основоположні засади сімейного життя та родинних зв’язків;

• методи вирішення конфліктних ситуацій;

• принципи функціонування сучасної соціальної держави;

• характерні риси демократії і сучасної світової та української політичних систем і інституцій;

• особливості функціонування ЗМІ;

• місце України у світі: євро інтеграції та глобалізації.

вміти:

• розуміти і тлумачити поняття “соціалізація”;

• характеризувати і оцінювати значення та роль родинної соціалізації;

• визначати сім’ю як основу суспільства, її функції та роль у розвитку особистості;

• висловлювати думку про тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні; характеризує і оцінює культуру сімейних стосунків й про необхідність врахування ґендерних особливостей в різних сферах життєдіяльності сучасного українського суспільства;

• розуміти і тлумачити вплив ВНЗ на формування особистісних рис;

• аналізувати взаємовідносини викладачів і студентів у навчально-виховному процесі;

• застосовувати знання для захисту своїх прав у коледжі і в суспільних відносинах;

• співвідносити права й обов’язки студентів;

• давати оцінку власній поведінці і поведінці однолітків;

• усвідомлювати, що демократизація студентського життя є елементом демократизації суспільства в цілому;

• висловлювати свою думку щодо норм поведінки підлітків у суспільстві;

• тлумачити поняття “субкультура”;

• порівнювати культуру поколінь в різні історичні періоди;

• визначати роль молодіжних організацій у становленні творчої і активної молоді України;

• зіставляти та порівнювати молодіжні організації з молодіжними субкультурами;

• критично аналізувати молодіжні субкультури й знаходити в них позитивні та негативні сторони;

• брати участь у роботі формальних та неформальних молодіжних організацій;

• тлумачити поняття “стереотипи”;


• висловлювати свою думку щодо ролі стереотипів в житі людини і суспільства;


Зміст курсу

1. Тема 1. Вступ

2. Тема 2. Стереотипи та упередження

3. Тема 3. Соціум (суспільство людей)

4. Тема 4. Соціальна мобільність

5. Тема 5. Права, свободи та відповідальність

6 Тема 6. Громадянське суспільство

7. Тема 7. Демократія

8. Тема 8. Засоби масової інформації

9. Тема 9. Полікультурність Політичні інститути і процеси

10. Тема 10. Соціалізація особистості

11. Тема 11. Конфлікти

12. Тема 12. Нація

13. Тема 13. Світові релігії

14. Тема 14. Політична система


Перелік навчально-методичної літератури

1. Арцишевський Р. А. Світ і людина: Підручник для 8−9 класів / Арцишевський Р. А. − К.: ВТФ “Перун”, 2006. − 448 с.

2. Булашев Г. О. Український народ у свої легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Булашев Г. О. − К., 2003.

3. Вейсс В. К. Нравственные основы жизни человека / Вейсс В. К. − Минск, 2000.

4. Гайдученко И. А. Слово о личности: философские эссе / Гайдученко И. А. − Минск, 2011.

5. Людина і світ. / за ред. Л.В.Губерського. – К., 2001.

6. Людина і світ. / за ред. Л.В.Губерського. – К., 2007.

7. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ. Навч.посіб. – К., 2004.

8. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002

9. Макарчук С. А. Український етнос: Виникнення та історичний розвиток / Макарчук С. А. − К., 2012.

10. Теремецька Т. В. Людина і світ: 11 кл.: Зразки відповідей до екзаменаційних білетів / Т. В. Теремецька, Т. В. Бакка − К., 2004. − 48 с.

11. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Чижевський Д. − К., 2006.

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97