Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Увеличение изображения

Дисципліна "Інформатика і комп'ютерна техніка" "Комп'ютерна техніка"

Питання для підготовки до екзамену з інформатики та комп'ютерної техніки. 2021 р. (для спец.: 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Лекція №1. Інформаційні технології та їх роль у сучасному суспільстві.

Лекція №2. Інформатика та інформаційна система.

Лекція №3. Архітектура та принципи функціонування персонального комп'ютера (ПК).

Лабораторне заняття №1. Апаратні засоби персональної ЕОМ. Клавіатура.

Лекція №4. Програмне забезпечення персонального комп’ютера.

Лекція №5. Технологія роботи у середовищі графічних операційних систем.

Лекція №6. Робота з об’єктами файлової системи Windows.

Лабораторне заняття №2. Основні прийоми роботи з MS Windows. Папки та файли.

Лабораторне заняття №3. Робота з сервісними програмами.

Лекція №7. Загальні відомості та робота з документами у MS Word.

Лабораторне заняття №4. Створення документів за допомогою текстового редактора MS Word.

Лекція №8. Форматування тексту.

Лабораторне заняття №5. Форматування символів, абзаців та сторінок документу.

Лабораторне заняття №6. Створення, редагування і форматування таблиць.

Лабораторне заняття №7. Робота з графічними об’єктами у Word.

Лекція №9. Загальні відомості про MS Excel та робота з книгами в MS Excel. Формування та редагування робочого листка.

Лабораторне заняття №8. Основні прийоми роботи з електронними таблицями MS Excel.

Лекція 10. Оброблення даних за допомогою вбудованих функцій MS Excel.

Лабораторне заняття №9. Використання формул та функцій Excel.

Лабораторне заняття №10. Побудова графіків та діаграм в Excel.

Лабораторне заняття №11. Створення бази даних засобами електронних таблиць MS Excel.

Лекція 11. Технологія створення комп’ютерних презентацій засобами MS PowerPoint.

Лабораторне заняття №12. Створення презентації на основі шаблону.


Лабораторне заняття "Робота з хмарними техногіями"


Апаратні засоби ПК

Самостійна робота "Апаратні засоби ПК"

Самостійна робота "Клавіатура"

Клавіатура. Призначення клавіш

Відео з YouTube

Що всередині системного блоку?

Структура та принцип роботи процесора (ч. 1)

Структура та принцип роботи процесора (ч. 2)

Інтерактивні вправи LearningApps
Пристрої введення-виведення

Пристрої комп'ютера

Будова системного блоку


Кросворд


Програмне забезпечення. Операційні системи.

Еволюція ОС Windows

Особливості Windows 10

Функції Windows10

Windows 10 Mobile

Формати файлів (з джерела https://subject.com.ua/)
Вправи LearningApps
Операційна система. Складові

Операції з об'єктами

Типи файлів

Формати файлів

І'мя файлу

Текстовий процесор Word

Швидкий старт Word 2016 (з офіційного сайту microsoft)

Навчальний курс з Word (з офіційного сайту microsoft)

Докладніше про об'єкти SmartArt (https://support.office.com/)
Інтерактивні вправи LearningApps
Структура вiкна Word

Робота з фрагментами тексту

Форматування символов (iнструменти)

Форматування абзацiв (iнструменти)

Робота з таблицями (iнструменти)

Табличний процесор Excel

Навчальний курс з Excel (з офіційного сайту microsoft)

Бази даних. Система Access.

Навчальний курс з Access (з офіційного сайту microsoft)

Комп'ютерні мережі. Інтернет

Як працює Інтернет

Небезпека в Інтернет

Вправи LearningApps
Складові мережі

Заповніть пропуски

Кросворд

Навчальні презентації

Бази даних

Запити

Лекція 1С

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97