Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Дисципліна "Громадянська освіта"

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Лекція № 1.Вступ до курсу. Особистість та її ідентичність.

Лекція № 2. Соціалізація особистості.

Лекція № 3. Сім’я. Коледж. Однолітки.

Лекція №4. Cуспільство. Соціальна структура.

Лекція №5. Ефективна комунікація.

Лекція №6. Стереотипи.Упередження.Толерантність.

Лекція №7. Конфлікти та їх подолання.

Практичне заняття №1. Подолання стереотипів.Мистецтво спілкування.

Лекція №8. Демократична держава. Вибори.

Лекція №9. Політичні інститути і процеси.

Лекція №10. Громадянське суспільство.

Лекція №11. Комунікація. Інформація. Медіа.

Практичне заняття №2.Розвиток основних видів медіа. Нові медіа.

Лекція №12. Соціальні цілі економіки і сталий розвиток.

Лекція №13. Ринкова економіка. Функції держави в ринковій економіці.

Лекція №14. Підприємництво.

Лекція №15. Україна. Європа. Світ.


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Бізбіз Т.0.,Авраменко В.О., Чабан Л. Г. Людина і світ. 11 клас.— X. : Вид. група «Основа», 2010.

2. Валентій Л.І.Громадянська освіта. Інтегрований курс. 10 кл. 1 семестр.- Харків:ВГ «Основа»,2018.

3. Васильків І.Д., Кравчук В. М., Оливка О.А., Танчин І.З. та ін. «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» Підручник для 10кл. — К., Тов.»Астон»2018.

4. Вербицька П, Волошенюк О.та ін. Громадягська освіта. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.-Львів. Нова Доба.2018.


Додаткова

6. Вілков В. ТО., Ніколаєвський В. М., Омельченко В. В., Салтовський О. І. Людина і світ: Навч. посібник. — X., 2001.

7. Івонна Чані. Досвід втілення положень про освіту для дітей з особливими потребами в країнах Центральної Європи. – К., 2006. – 42 с.

8. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник. – К. : ФО – П. Придатченко П.М., 2007. – 180 с.

9. Колупаєва А.А. Інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір, як напрям гуманізації системи освіти /Науково-методичний збірник «Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні» – К.: ФО –Придатченко П.М., 2007. – С.14 – 20.

10. Кочерга О. Розвиток творчих здібностей дитини – К.: Навчальні посібники, 1998.-78 с.

11. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково – методичний збірник/ Ред. кол. Н.Софій, І. Єрмаков та ін. – К.: Контекст, 2000. – 336 с.

12. Липова Л. Діагностика дитячої обдарованості та психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей // Ріднашкола, 2004, – No 5, – С. 9 – 11.

13. Моляко В.О. Актуальні соціально-психологічні аспекти // Обдарована дитина. – No 2, –1998, С. 2 – 6.

14. Опацький В.М. Академічна обдарованість та методи її діагностики // Обдарована дитина – 2002, –No 2, С. 38 – 45та No 6, С. 48 – 52.

15. Освіта та культура демократії. К.А. Гансен, Р.К. Кауфман, С.Сейфер / Перекл. з англ. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2001. – 152 с.

16. Петренко Г. Г. Культура спілкування // Історія та правознавство. — № 7. — 2010.

17. Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти (Українсько-Канадський досвід): матеріали міжнародної конференції/ За редакцією В.В. Бондаря, Р.Петришина. – К.: Наук. світ, 2014. – 200 с.


Шановні студенти!

Усі ми прагнемо розквіту нашої держави. А це вимагає від кожного з нас мати активну громадянську позицію, брати безпосередню участь у громадському житті й демократичних перетвореннях, бути відповідальним, толерантним, з повагою ставитися до прав людини.

Для цього важливо формувати в собі особисту, національну й загальнолюдську гідність, критично мислити, не бути байдужими до того, що відбувається у світі, країні, місті, селі, уміти використовувати наявні механізми впливу на державну владу, захист своїх прав тощо.

Такими, свідомими і зрілими, громадяни не народжуються, а стають у процесі навчання.

Саме з цією метою інтегрований курс «Громадянська освіта», покликаний підготувати вас до активного суспільного життя в умовах демократії.


Пам’ятаймо, що Україна як європейська держава починається з нас—її громадян!

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97