Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Дисципліна "Комунікаційна діяльність"

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікаційна діяльність» є оволодіння знаннями та систематизоване розкриття питань з організації ефективних професійних комунікацій в маркетинговій діяльності підприємства, закономірностей процесу міжособистісної взаємодії, використання засобів та елементів комплексу маркетингових комунікацій; організації, планування, здійснення управління комунікативною діяльністю підприємства, а також ефективного продажу продукції, послуг з метою прийняття рішень на рівні сучасних вимог

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комунікаційна діяльність» є вивчення основних категорій маркетингових комунікацій, набуття практичних навичок щодо формування, застосування системи комунікаційної діяльності підприємства; ознайомлення з методиками розроблення бюджету маркетингових комунікацій та рекламних кампаній, визначення ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії та набуття практичних навичок їх використання в процесі просування товарів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: сутність ключових понять комунікативістики, в тому числі – комунікаційної компетентності фахівця маркетингової діяльності; функції маркетингових комунікацій; цілі і завдання маркетингової комунікації, підтримання професійної культури між працівниками; основні канали передачі інформації, вербальні й невербальні засоби комунікації; специфіку міжособистісного спілкування; види комунікаційних технологій; способи та методи управління маркетинговими комунікаціями підприємства; систему показників оцінки та визначення ефективності комунікаційної діяльності.

вміти: визначати потребу в маркетингових комунікаціях для ринкових суб’єктів; розробляти ідеї створення маркетингових комунікативних повідомлень залежно від завдань маркетингу, комунікаційного обміну, соціально-психологічних характеристик цільової аудиторії; контролювати комунікаційні процеси на ринку та підприємстві; використовувати сучасні комунікаційні технології у створенні маркетингових комунікаційних кампаній та організовувати їх практичне впровадження; розробляти плани здійснення маркетингових комунікаційних заходів; вивчати ефективність маркетингових комунікаційних кампаній на ринку; організовувати діалог у професійно значущих ситуаціях, обирати найбільш доцільний тип постановки питань; організовувати комунікаційну взаємодію, обирати оптимальні засоби комунікаційного впливу на співрозмовника й нейтралізації у разі необхідності.

Методичні матеріали пр вивченню дисципліни "Комунікаційна діяльність"

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97